Vandetõlk

Saksa keele vandetõlk, Mag. art., Mag. iur. Kaire Kliimask
Saan Teile abiks olla, kui vajate ametlikku tõlget eesti keelest saksa keelde või vastupidi.
Vandetõlgina olen pädev:

  • tõlkima dokumente eesti keelest saksa keelde ja saksa keelest eesti keelde
  • kinnitama tõlgitava dokumendi ärakirja või väljatrüki õigsust
  • nõustama kliente ja korraldama tõlgitava dokumendi või tõlke apostillimist
  • tõlkima seadusi ja välislepinguid

Vandetõlgi tasu on kokkuleppeline.
Lisaks pakun ka suulise tõlke teenust näiteks notariaalsete toimingute juures või kohtus.

Kaire Kliimask
tel. 512 0801
e-post: saksa.vandetolk@gmail.com